Gæða- og matvælaöryggisstefna

 

Mjólkursamsalan er matvælafyrirtæki sem tryggir viðskiptavinum sínum aðgang að öruggum og heilnæmum matvælum. Í þeim tilgangi vinnur Mjólkursamsalan með skipulögðum hætti að eftirfarandi áherslu- og starfsþáttum.

 

MJÓLKURFRAMLEIÐSLA HJÁ KÚABÆNDUM

Mjólkursamsalan grundvallar starfsemi sína á móttöku og vinnslu fyrsta flokks hráefnis sem ávallt er framleitt við bestu mögulegu aðstæður. Til viðbótar þeim opinberu kröfum, sem fram koma í lögum og reglum um aðstæður til framleiðslu matvæla, þá vinnur Mjólkursamsalan skipulega að því að allir mjólkurframleiðendur, sem leggja inn mjólk hjá félaginu og samstarfsaðilum, uppfylli kröfur um fyrimyndarbú. Í skilgreiningu um fyrirmyndarbú eru tilgreind öll þau viðmið og skilyrði sem ná yfir eftirtalda þætti í mjólkurframleiðslu á kúabúum:

•         Matvælaöryggi við framleiðslu

•         Dýravelferð

•         Umgengni og ásýnd kúabúa

ÚRVINNSLA MJÓLKUR OG FRAMLEIÐSLA MJÓLKURVARA

Við söfnun og móttöku mjólkur, og úrvinnslu hennar við framleiðslu mjólkurvara, er stefna Mjólkursamsölunnar að tryggja matvælaöryggi með því að uppfylla opinberar kröfur, lög og reglugerðir og styðjast ávallt við bestu framleiðslutækni og traustan framleiðslubúnað sem skilar hámarks gæðum og stuðlar að sem mestu framleiðsluöryggi.

Gæðastjórnun MS er samstarfsverkefni alls starfsfólks fyrirtækisins og lögð er áhersla á hvatningu, þjálfun, gott upplýsingastreymi og að skapa góðan vinnustað.

GÆÐAEFTIRLIT OG RANNSÓKNIR

Til að skapa góðan grundvöll að traustum starfs- þáttum er reglubundið fylgst með hverjum þætti virðiskeðjunnar, allt frá mjólkurframleiðendum til fullunninnar vöru sem tilbúin er til afhendingar til neytenda. Til að ná þessum markmiðum tryggir MS:

•         að til staðar sé vottað gæðakerfi í öllum starfsstöðvum félagsins og að það nái yfir alla virðiskeðjuna allt frá hráefnismóttöku frá framleiðendum, innra eftirlits með framleiðslu mjólkurvara og til afhendingar fullunninnar vöru til viðskiptavina.

•         að í fyrirtækinu sé ávallt til staðar viðeigandi tækjabúnaður til nauðsynlegra mælinga og rannsókna.

•         að góð þekking starfsfólks sé til staðar innan fyrirtækisins og reglubundin endurmenntun á sérsviði eftirlits og rannsókna fari fram.  

Aðstoð

Hvernig getum við aðstoðað?