Stoðmjólk

 

Information in English

Informacje w jezyku polskim

 

Hvað er stoðmjólk?

MS-Stoðmjólk er unnin úr íslenskri kúamjólk og mælt er með notkun hennar í stað nýmjólkur fyrir börn frá sex mánaða til tveggja ára aldurs. Við framleiðslu hennar er tekið sérstakt tillit til næringarþarfa ungra barna og hún er líkari móðurmjólk að samsetningu en venjuleg kúamjólk. Stoðmjólk hefur lægra próteininnihald en kúamjólk og er jafnframt sérstaklega járnbætt og hefur það jákvæð áhrif á járnbúskap barna sem er viðkvæmur á þessu aldursskeiði. Einnig er C-vítamíni bætt í Stoðmjólk sem örvar járnupptöku.

Stoðmjólk hentar vel til notkunar samhliða brjóstagjöf en mælt er með áframhaldandi brjóstagjöf svo lengi sem hugur stendur til hjá móður.

MS Stoðmjólk er seld í 500 ml fernu sem talin er hæfilegur dagskammtur af mjólk og mjólkurmat þegar barnið er farið að borða úr öllum fæðuflokkum.

Hvers vegna íslensk stoðmjólk?

MS-Stoðmjólk var þróuð af MS í samvinnu við samstarfshóp um næringu ungbarna á vegum Manneldisráðs, Landlæknisembættisins, barnalækna við Landspítala-háskólasjúkrahús, félags barnahjúkrunarfræðinga og félags heilsugæsluhjúkrunarfræðinga. Í hópnum sátu einnig sérfræðingar frá Miðstöð heilsuverndar barna og rannsóknarstofu í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala-háskólasjúkrahús auk þess sem málið fékk stuðning barnalækna í ung- og smábarnavernd.

Samstarfshópur um næringu ungbarna hefur frá 2003 ráðlagt að sérstök mjólkurstoðblanda eða Stoðmjólk bætist við eftir að brjóstamjólkin minnkar og taki við eftir að barn hættir alveg á brjósti. Með breyttum ráðleggingum er verið að tryggja enn betur næringarbúskap ungra barna en fyrri rannsóknir sýndu að járnbúskapur ungbarna var ekki eins og best var á kosið. Samkvæmt nýjustu rannsóknum hafa þessar breyttu ráðleggingar haft jákvæð áhrif á járnbúskap þessa aldurshóps en hann mælist nú mun betri en áður.

Samsetning Stoðmjólkur tekur mið af öllum næringarþörfum barna og er henni ætlað að tryggja að öll þau næringarefni sem börnin þarfnast séu til staðar í daglegu fæði þeirra og að þau nýtist jafnframt betur úr fæðunni.

Að mati sérfræðinga er margt sem mælir með neyslu Stoðmjólkur úr íslenskri kúamjólk í stað erlendrar þurrmjólkur. Hún tekur sérstaklega mið af næringarþörfum ungra barna hér á Íslandi og meðal annars virðist próteinsamsetningin æskilegri en sú í erlendum þurrmjólkurafurðum.

Notkunarleiðbeiningar

Stoðmjólk er tilbúin til neyslu og hana á ekki að blanda. Þegar gefa á barninu mjólk er best að hella henni í drykkjarmál og gæta þess að alltaf séu notuð hrein ílát.

Ekki er þörf á að hita Stoðmjólkina, en sé hún hituð er gott að hita hana í volgu vatnsbaði en aldrei í sjálfri fernunni. Athugið hvort hitastigið sé hæfilegt með því að setja nokkra dropa á handlegg. Mjólkin má í mesta lagi vera hálfvolg (að hámarki um 37 °C), en ekki heit, þegar hún er gefin barninu. Ekki má endurhita Stoðmjólkina og afgöngum skal hent.

Stoðmjólk er kælivara sem skal geyma við 0-4 °C og hana má geyma í kæli í allt að 2 daga eftir opnun fernunnar.

Fagfólk ung- og smábarnaverndar og heilsugæslu veitir allar nánari upplýsingar um næringu barna. Jafnframt er foreldrum ungbarna bent á að kynna sér bækling Manneldisráðs og Miðstöðvar heilsuverndar barna um næringu ungbarna fyrsta aldursárið.

 

Aðstoð

Hvernig getum við aðstoðað?