Bætt afkoma MS

Afkoman af rekstri MS batnar vegna starfsemi erlendis

·        engar hækkanir hafa orðið á heildsöluverði mjólkurafurða í eitt og hálft ár

·        gert ráð fyrir að MS hafi hagnaðarhlut af um 9 milljarða króna skyrmarkaði erlendis 2015

·        bændum greitt fullt afurðastöðvaverð fyrir alla mjólk út árið 2016

Afkoman af rekstri Mjólkursamsölunnar var hagnaður fyrir skatta að fjárhæð 322 milljónir króna, sem er 1,3% af veltu félagsins og hefur batnað um 114 milljónir króna milli ára. Afkomubatann má rekja til aukinna umsvifa félagsins á erlendum markaði þar sem MS hefur hagnað af eigin viðskiptum með skyr og af leyfisgjöldum frá fyrirtækjum sem framleiða skyr með leyfissamningum. Afkoman af rekstri fyrir afskriftir og fjármagnskostnað árið 2014 var  1.148 milljónir króna og batnaði um 370 milljónir króna milli ára.

Einar Sigurðsson, forstjóri Mjólkursamsölunnar, bendir á að þessi afkoma sé ekki hátt hlutfall af 24,5 milljarða króna veltu fyrirtækisins. „Þetta endurspeglar sérstaka stöðu Mjólkursamsölunnar. Fyrirtækið verðleggur ekki eigin afurðir. Það er ekki stefna fyrirtækisins að hámarka hagnað í starfseminni heldur lágmarka kostnað og skila ábata af árangri í rekstrinum til neytenda og til bænda í gegnum verðlag á hráefni og afurðum. Á undanförnum áratug hefur hagræðing í mjólkuriðnaði verið um 3 milljarðar króna á ársgrunni. Fyrir vikið hefur verið hægt að hækka hráefnisverð til bænda töluvert umfram neysluvísitölu án þess að það skilaði sér út í verðlagið nema að hluta. Afurðaverð á markaði hefur hækkað minna en nemur almennum verðlagshækkunum og engin hækkun hefur orðið á heildsöluverði mjólkurafurða í eitt og hálft ár.“

Á aðalfundi Mjólkursamsölunnar í dag greindi Egill Sigurðsson, kúabóndi á Berustöðum og stjórnarformaður fyrirtækisins, frá því að tekin hefði verið ákvörðun um að greiða bændum fullt afurðastöðvaverð fyrir alla mjólk út gildistíma búvörusamninga í árslok 2016.

Mjólkursamsalan gegnir lykilhlutverki í birgðastýringu mjólkurframleiðslu í landinu. Aukin eftirspurn eftir fituríkari afurðum frá 2011 nemur framleiðslu 150 kúabúa. Slíkum vexti er afar erfitt að mæta þegar haft er í huga að það tekur 3 ár að ala upp gripi til mjólkurframleiðslu. Það er líka rétt að hafa hugfast að eftirspurn eftir próteinhluta mjólkurinnar er mun minni en eftir fituhlutanum. Það hefur því þyngt rekstur Mjólkursamsölunnar að yfirborga hluta framleiðslunnar til að skapa bændum hvata til að framleiða meira og tryggja nægjanlegt framboð.

Á undanförnum fimm árum hefur Mjólkursamsalan byggt upp skyrmarkað erlendis í samstarfi við erlenda framleiðendur og með eigin útflutningi. Gert er ráð fyrir að árið 2015 verði veltan á þessum skyrmarkaði, sem gefur Mjólkursamsölunni hagnaðarhlut, um 9 milljarðar króna. Það samsvarar ríflega 40% af heildarveltu fyrirtækisins á Íslandi.

Fleiri fréttir

 

Aðstoð

Hvernig getum við aðstoðað?